Πωλητής

Ζητείται Πωλητής με εμπειρία στο χώρο μετάλλου

Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη και διατήρηση υπάρχοντος πελατολογίου
 • Προώθηση υπηρεσιών βιομηχανικής υπεργολαβίας

Απαραίτητα Προσόντα / Δεξιότητες

 • Επαγγελματική εμπειρία στο χώρο πωλήσεων μετάλλου θα συνεκτιμηθεί περαιτέρω
 • Ομαδικός και οργανωτικός χαρακτήρας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες – Ικανότητα εστίασης στο αποτέλεσμα
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Άνεση στη χρήση των εργαλείων Office & Η/Υ
 • Ξένες γλώσσες (Αγγλικά)
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Παρακολούθηση εξελίξεων αγοράς και ανταγωνισμού, καθώς και λήψη πρωτοβουλιών για σχετικές ενέργειες

Παροχές

 • Πλήρης απασχόληση – Ανταγωνιστικός μισθός – bonus παραγωγικότητας
 • Εταιρικός εξοπλισμός (αυτοκίνητο, τηλέφωνο & Laptop)
 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση
 • Πρόσθετη ασφάλιση
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Ενδιαφέρεσαι;

Group 3879