Διαμόρφωση (Στράντζα / Κύλινδρος)

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
adipiscing elit, urna consequat felis.

Διαμόρφωση (Στράντζα / Κύλινδρος)

Η Goniodex Constructions είναι εξοπλισμένη με προηγμένης τεχνολογίας μηχανήματα διαμόρφωσης μετάλλων του οίκου Gizelis όπως στράντζα CNC 3m και 4 αξόνων με δυνατότητα στραντζαρίσματος μέχρι 5mm/3m. Στη γκάμα αυτή έρχεται να προστεθεί στράντζα CNC 1,5m και 4 αξόνων με δυνατότητα διαμόρφωσης υψηλών ταχυτήτων για μέγιστη παραγωγικότητα.

Οι δυνατότητες διαμόρφωσης μεταλλικών φύλλων ολοκληρώνονται με τους κυλίνδρους 1,5m ωφέλιμου υλικού διαμόρφωσης.

δειγματα

Group 3879