Συναρμολόγηση

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
adipiscing elit, urna consequat felis.

Συναρμολόγηση

goniodex-image

Το τμήμα συναρμολόγησης της Goniodex Constructions αποτελείται από άριστα εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό με γνώμονα το τρίπτυχο της εταιρείας μας

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑ».

Το προσωπικό μας εργάζεται με την ίδια συνέπεια σε όλες τις αναλήψεις έργων μικρών ή μεγάλων απαιτήσεων. Αυτό μας καθιστά πρώτη επιλογή στο μεγάλο πελατολόγιο μας.

Η τεχνογνωσία μας και η οργάνωση της εταιρείας σε τομείς διαχείρισης αποθήκευσης, συναρμολόγησης, ποιοτικού ελέγχου και τέλος συσκευασίας, βοηθά στην βέλτιστη υλοποίηση πολύπλοκων έργων καθώς και στην ταχύτητα παραγωγής των προϊόντων μας.

δειγματα

goniodex-image